Algemeen Handboek Checklist ICT-verhuizingen Archief verhuizen Offerte aanvragen Verhuiswet

Het verhuizen van uw systemen

De ICT-apparatuur (pc's, servers, printers etc.) maakt tegenwoordig een zeer belangrijk onderdeel uit van een verhuizing. Vaak wordt de gehele verhuisplanning afgestemd op de verhuizing van de ICT. Vaak heeft u niet genoeg eigen personeel om vakkundig de pc's en servers af te koppelen, te verpakken en op de nieuwe locatie weer correct aan te sluiten. Systeembeheer heeft namelijk tijdens de verhuizing ook genoeg andere zaken aan zijn hoofd.

Het is goed om te weten dat een aantal verhuisbedrijven die gespecialiseerd zijn in bedrijfs- en projectverhuizingen een eigen ICT-dienst in huis hebben. Zij zorgen voor een veilige computerverhuizing van A tot Z. Niet ieder projectverhuisbedrijf gaat hierin even ver, maar naar de volgende services kunt u zeker informeren:

Services van projectverhuizers op ICT-gebied

Af- en aankoppelen van de ICT
Het verhuisbedrijf zorgt voor het deskundig verwijderen van alle bekabeling van de CPU-kasten, monitoren, keyboards, muizen en overige randapparatuur. Hetzelfde geldt voor het afkoppelen van faxapparaten en telefoontoestellen. Nadat de kabels zijn afgekoppeld worden zij vakkundig opgebost. Onder opbossen wordt verstaan: het bundelen van de kabels op een zodanige wijze dat ze niet kunnen worden beschadigd en op een eenvoudige wijze zijn te ontwarren. Vervolgens maken zij de items transport gereed. Na de fysieke verhuizing zorgen de ICT-medewerkers voor een efficiŽnte aansluiting.

Testen netwerk(verbinding)
Het testen op een correct werkende netwerkverbinding behoort tot de mogelijkheden. Desgewenst volgt er een rapportage aan de hand van uw werklijsten.

Bekabeling wegwerken
U heeft ze vast wel eens gezien, die losse en struikelgevaarlijke bossen met data- en systeembekabeling. Deze uitdijende bossen kabels zijn zowel uit hygiŽnisch als uit arbo-technisch oogpunt onwenselijk. Bovendien ergert iedereen zich aan deze niet representatieve uitstraling. Laat daarom uw bekabeling wegwerken in aanwezige voorzieningen zoals uitsparingen in bureaus, wandcontactdozen, walloutlets en/of vloerpotten.

Patchen
Onder patchen wordt verstaan het verbinden met behulp van een patchkabel van wall-outlets naar een voorbestemde functie in een patchkast. Afhankelijk van de infrastructuur en de wensen wordt er gepached naar data of telefonie componenten. Desgewenst ontvangt u na het patchen een lijst met walloutletnummers en/of bijzonderheden.

Inventarisatie ICT-apparatuur
Een verhuizing is het moment om eens te kijken wat er nu werkelijk aanwezig is op het gebied van hard- en/of software. Een inventarisatie stelt u in staat om exacte kennis van uw hardware en software te verkrijgen. Een eventuele rapportage kan zowel schriftelijk als digitaal worden vastgelegd
.

 
 
 
 
 

| Contact | Over Bedrijfs-VerhuisAdvies | Links |